Home | Plant Names | Animal Names | Tree Names

plant scientific names

List of plant names for keywords potato.SymbolSynonym SymbolScientific Name with AuthorCommon NameFamily
ECUM   Echites umbellata Jacq. devil's potato Apocynaceae 
KRDA   Krigia dandelion (L.) Nutt. potato dwarfdandelion Asteraceae 
MARAT   Marattia Sw. potato fern Marattiaceae 
MADO   Marattia douglasii (C. Presl) Baker Hawai'i potato fern Marattiaceae 
MALA5   Marattia laevis Sm. smooth potato fern Marattiaceae 
MEJA   Metaplexis japonica (Thunb.) Makino rough potato Asclepiadaceae 
OROGE   Orogenia S. Watson Indian potato Apiaceae 
ORFU   Orogenia fusiformis S. Watson California Indian potato Apiaceae 
ORLI   Orogenia linearifolia S. Watson Great Basin Indian potato Apiaceae 
PLES2   Plectranthus esculentus N.E. Br. kaffir potato Lamiaceae 
SOJA   Solanum jamesii Torr. wild potato Solanaceae 
SOLE4   Solanum leptosepalum Correll tigna potato Solanaceae 
SOTU   Solanum tuberosum L. Irish potato Solanaceae 
SORO5   Solenostemon rotundifolius (Poir.) J.K. Morton hausa potato Lamiaceae