Home | Plant Names | Animal Names | Tree Names

plant scientific names

List of plant names for keywords snow on the mountain.SymbolSynonym SymbolScientific Name with AuthorCommon NameFamily
EUMA8   Euphorbia marginata Pursh snow on the mountain Euphorbiaceae