Home | Plant Names | Animal Names | Tree Names

plant scientific names

List of plant names for keywords white sage.SymbolSynonym SymbolScientific Name with AuthorCommon NameFamily
SAAPA   Salvia apiana Jeps. var. apiana white sage Lamiaceae 
SAAPC   Salvia apiana Jeps. var. compacta Munz compact white sage Lamiaceae 
SAAP2   Salvia apiana Jeps. white sage Lamiaceae